Tổng quan

Nghiên cứu khoa học (sinh viên/học viên đại học y hà nội)

Nghiên cứu khoa học trong y học là loại hình nghiên cứu khoa học liên quan đến sức khỏe. nckh trong y học không chỉ dừng lại ở ...

Tài liệu

Chi tiết

Noi dung khoa hoc

Nghiên cứu khoa học trong y học là loại hình nghiên cứu khoa học liên quan đến sức khỏe. NCKH trong y học không chỉ dừng lại ở nghiên cứu về bệnh tật, sức khỏe mà còn bao gồm cả các nghiên cứu về các yếu tố liên quan đến sức khẻo, các yếu tố can thiệp để cải thiện sức khỏe. 

Khoá học thiết kế ngắn gọn, mang tính hệ thống cao nhằm mang lại cái nhìn tổng quan, sâu sắc đối với các nghiên cứu trong y học. 

Sau khi học xong khoá học, học viên có khả năng:

  1. Lựa chọn được chủ đề, xác định được mục tiêu và các biến số thích hợp cho một nghiên cứu thường áp dụng
  2. Phân biệt và lựa chọn được các loại thiết kế nghiên cứu khoa học thích hợp cho các nghiên cứu y học
  3. Xác định được phương pháp chọn mẫu và tính toán được cỡ mẫu cho các thiết kế nghiên cứu thường gặp trong y học
  4. Xác định được trắc nghiệm thống kê phù hợp cho từng mục tiêu phân tích và phiên giải được kết quả phân tích

Học phí & ưu đãi

Học phí ₫ 0

Lịch khai giảng

Ngày khai giảng 14/08/2017

Ngày bế giảng 30/11/2017

Ghi danh